Home / Brazilske serije / Srca divljega Pantanala

Srca divljega Pantanala

Srca divljega Pantanala 11 epizoda

José Leôncio zaposli Tibérija kao upravitelja imanja. Lúcio pokuša nagovoriti Nijemu da zaboravi osvetu Gilu i Mariji. Madeleine okrivi sestru Irmu jer loše utječe na Joventina. Lúcio odustane od pomoći Nijemoj u njezinoj osveti. Tadeu je nezadovoljan jer kum nije ...

Read More »