Osman

Osman 118 epizoda

Nayman je konačno pronašao svoje izgubljeno zlato. Ali Nejmana čeka neočekivana zamka oko zlata. Kakvu je zamku Osman-beg postavio za Najmana?Osman beg je svjestan činjenice da je pod velikim stiskom i iznutra i izvana. Ali nikakva nevolja ga neće skrenuti s puta i nastavit će svoja osvajanja odakle je stao.

Osman-begova meta je İnegöl! Koje teškoće čekaju Osman-bega na ovom putu?Osman-beg treba da sarađuje sa Ismihan sultanom za osvajanje Inegola. Kako će Osman-beg privući Ismihana sultana na svoju stranu? Dok se Osman beg i ostali zasnivaju na zidinama İnegöla, Najman je za stjecanjem najdragocjenije imovine za Osman bega.

Gdje je Nayman ciljao? Uprkos svemu, Osman beg je odlučan da osvoji İnegöl. Hoće li Osman beg moći osvojiti Inegol?Dok je Öktem beg, kao i svi ostali, sa Osman begom za osvajanje İnegöla, da li će Bengi Hatun hodati istim putem kao i Öktem beg? Ili će izdati savez sa Osman-begom?

S jedne strane, dok traju pripreme za osvajanje İnegöla, s druge strane, pilići kuju plan da ubiju Frigg. Hoće li Frigg, koja želi nauditi Orhan Beyu i Alaeddin Beyu, postići svoju ambiciju? Koji je Friggov potez izazvao gnev Bala Hatuna?

Back to top button