Srca divljega Pantanala

Srca divljega Pantanala 120 epizoda

Tadeu se oprašta od imanja trubeći u stočarski rog. Starac s rijeke se pojavi Tadeuu i kaže mu da je on dijete ljubavi. Tadeu se vrati na imanje i govori Zéu Leônciju o svome susretu sa starcem s rijeke.

Zefa pred oltarom kaže Tadeuu da je trudna. Zefa i Tadeu, Irma i Zé Lucas, Zé Leôncio i Filó se vjenčaju. Maria Bruaca i Guta se ponovno nađu. Zé Leôncio se probudi s jakim bolovima u grudima.

Zé Leôncio doživi dirljiv susret sa starcem s rijeke i preuzme njegovo mjesto. Filó je udovica i svi oplakuju Zéa Leôncija. Zé Leôncio se pojavi svojim unucima kao starac s rijeke. Filó je žalosna jer se njoj on ne pojavljuje.

Back to top button