Zarobljeništvo

Zarobljeništvo 170 epizoda

Orhun se naljuti na majku kada mu kaze da se ne trudi, da se Hira ničega ne sjeća. Orhun majki kaze da se on sjeća i da će nastaviti biti uporan.Orhun uzima Hiru i vodi je na mjesta za koja misli da bi trebala uticati na vraćanje sjećanja Hiri.

Orhunu je drago kada shvati da to ipak utiče pozitivno na Hiru. Hira se sjetila putovanja karavanom na medeni mjesec! Tako sam sretan! Hira se polahko sjeća! Afife zaslužuje da bude kažnjena za sve što kaže a da ne zna, Nurşah treba da bude izgrđena kao Kenan jer se umiješala sa pogrešnom osobom i bez istraživanja istine.

Hira će povratiti svoje pamćenje uz pomoć Orhuna čak i uprkos zloj drogi koju joj je Asli stavila da joj naudi.

Back to top button