Home / Turske serije / Igra sudbine / Igra sudbine 13 epizoda

Igra sudbine 13 epizoda

Boru neće uvjeriti razlog njihovog razdvajanja sa Adom i pokušat će da shvati stvar do kraja. Zbog činjenice da Ada nije mogla da kaže Bori cijelu istinu, prihvata nesretnu sudbinu. Vjeruje da će na taj način skloniti Boru od sebe.

Ali Bora neće vjerovati u ovu igru sudbine i neće se odreći Ade. Bora pokušava da razbije ova praznovjerja Adina i istovremeno otkriva cijeloj firmi o njihovoj vezi. Vijesti o vezi Bore i Ade imaće efekat bombe i u firmi i kod kuće.

Adu će satjerati u ćošak Tugče i njena tetka Nergiz. Sa skrivenim osjećanjima, ona će koristiti različite metode da natjera Boru da povjeruje u suprotno. Ali ova igra sudbine će stvoriti potpuno neželjene posljednice.