Srca divljega Pantanala

Srca divljega Pantanala 25 epizoda

Juma moli Jovea da je pouči čitati. Dopusti mu da ostane kod nje kako bi joj bio učitelj. Tibério kaže Zéu Leônciju gdje se sklonio Jove. Tadeu govori Tenóriovoj obitelji o Joveu kako bi se Guta odljubila od njegova brata. Gustavo kuha za Madeleineinu društvenu mrežu.

Nayara gleda Gustava i Irmu kako se ljube. Irma se uplaši i ode. Filó i Zê Leôncio razgovaraju o Joveu i o onome što je otac očekivao od sina. Juma i Jove su zajedno u rijeci. Maria Bruaca savjetuje kćeri. Starac s rijeke daje savjet Joveu. Zé Leônicio kaže stočarima da odlazi po Jovea u Juminu kolibu.

Back to top button